Dlaczego my

Dlatego, że:

 • nikogo nie traktujemy szablonowo, a każde zlecenie rozpatrujemy indywidualnie z uwzględnieniem potrzeb i specyfiki działalności oraz sytuacji życiowej naszych klientów,
 • swoich partnerów wspieramy w tworzeniu i rozwijaniu ich biznesów, zapewniając rzetelność usług, ich zgodność z przepisami, profesjonalizm i bezpieczeństwo poufnych informacji,
 • klient zlecający nam obsługę swojego przedsiębiorstwa oszczędza czas, zmniejsza koszty administracyjne swojej działalności i ciesząc się kompleksowością naszych usług realizuję swoje cele,
 • ciągły nasz rozwój i poszerzanie oferty usług z wykorzystaniem nowych metod komunikacji potwierdza, iż długofalowa współpraca i zaufanie naszych klientów oraz ich zadowolenie jest celem nadrzędnym naszej działalności,
 • naszą działalność traktujemy jak misję i zaangażowaniem oraz pasją dzielimy się naszą wiedzą i doświadczeniem,

 • Oferowane usługi skierowane są do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, spółek cywilnych oraz spółek prawa handlowego. W zakres usług wchodzą min:
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości.,
 • prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów.,
 • przygotowanie oraz sporządzanie ewidencji (rejestrów) dla celów rozliczania podatku od towarów i usług (VAT),
 • prowadzenie spraw płacowo — kadrowych wraz z dokumentacją ZUS,
 • reprezentacja podatników przed urzędami,
 • pomoc w zakresie przygotowania dokumentów niezbędnych do założenia działalności, a także wybór najkorzystniejszych rozwiązań podatkowych,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej.

  W celu zapewnienia optymalnej wygody klienta proponujemy różne metody dostarczania dokumentów:
 • odbiór dokumentów u klienta,
 • pocztą elektroniczną,
 • przesyłką kurierską

  Dla rozpoczynających działalność bezpłatnie przygotujemy dokumentację niezbędną do jej rozpoczęcia.